Sekretesspolicy

Sekretesspolicy Frenchicapaint.fi

1. Justitiesekreterare

Frenchic Paint Finland

moi@frenchicpaint.fi

Kontaktinformation om register

 

moi@frenchicpaint.fi | +358405198477

 

2. Registrerad

Webbplatsform skickad | Kunder och potentiella kunder

 

3. Kriterier för personuppgifter och register och användning

Krav: Samtycke

Syfte: Att upprätthålla kundrelation  

 

Personuppgifter som ska spelas in i registret

Kundens namn

E-postadress

Telefonnummer

Adress

 

5. Registrerade rättigheter

Registreringen har följande rättigheter vars användningsförfrågningar ska göras till moi@frenchicpaint.fi

Kontrollera höger

Registrerad kan kontrollera den personliga information du har sparat.

Rätt till rättelse av data

Registrerad kan begära att rätta till felaktig eller ofullständig information om honom.

Invändning

Registrerad kan motstå behandling av personuppgifter om det känns att personuppgifter har behandlats olagligt.

Direktmarknadsförbud

Registreringen har rätt att förbjuda användningen av information för direktmarknadsföring.

Borttagning

Registreringen har rätt att begära att informationen raderas om behandlingen av data inte är nödvändig. Vi kommer att behandla borttagningsförfrågan, varefter vi kommer att ta bort informationen eller informera den motiverade anledningen till att informationen inte kan raderas.

Det bör noteras att styrenheten kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte ångra den begärda informationen. Justitiesekreteraren har skyldighet att behålla bokföringsmaterialet i enlighet med redovisningsinstrumentet (kapitel 2, 10) i enlighet med den angivna tidsperioden (10 år). Därför kan redovisningsmaterial inte avlägsnas före utgången av tidsfristen.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter om registreringen är baserad enbart på samtycke, och inte till exempel ett kundrelation eller medlemskap, kan registreras återkallat samtycke.

Registrerad kan överklaga beslutet till datatillsynsmannen

Registreringen har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiell information, så tills den är löst.

Överklagande

Registreringen har rätt att lägga fram ett klagomål till dataskyddsövervakaren om han anser att vi strider mot personlig information när det gäller att hantera befintlig lagstiftning om dataskydd.

Dataskyddsövervakare Kontakter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Regelbundna informationskällor

Kundinformation erhålls regelbundet

(a) Från kunden, när kundrelationen är född, b) från kunden som egenföretagare via en online-orderformulär eller kontaktformulär

 

7. Regelbundna discipliner

Information kommer inte att avslöjas för marknadsföring för tredje part utan tillstånd.

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer uppfyller lagstiftningen om dataskydd.

Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer: Shopify, Google.

 

8. Behandlingens varaktighet

Personlig information behandlas i 1 år.

 

9. Personliga datahanterare

Regulatorn handlar om personuppgifter.

 

10. Dataöverföring utanför EU

Information överförs regelbundet till EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När information överförs till EU och EES tar vi hand om skyddsnivå för personuppgifter genom att komma överens om sekretess och behandling av personuppgifter på det sätt som krävs enligt lagstiftningen. Vi har också säkerställt detta för våra partners.

 

11. Automatisk beslutsfattande och profilering

Vi använder inte information om automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

12. Kakor

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och analysera besökarna på webbplatsen.

Läs mer om cookies.

Hae tuotteita, blogikirjoituksia ym.